staż w sekretariacie

Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. poszukuje osoby powyżej 30 roku życia, na staż w sekretariacie finansowany przez PUP. Podanie i CV należy składać w sekretariacie lub dziale kadr tut. Szpitala do dnia 22 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. z siedzibą w Gryfinie, ul. Parkowa 5;

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. jest możliwy pod nr telefonu 914162354 oraz pod adresem email iod@szpital-gryfino.pl;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na podstawie art 6, ust. 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu i wglądu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.